reede, 23. märts 2012

Iga surm esitab ellujäänuile ränga süüdistuse kuriteole kaasaaitamises; iga surm on isemoodi, selle süü kustutamatu, selle kurbus surematu; heledaist juustest käevõru ümber luu. (“Maag”, 1965) John (Robert) Fowles (1926-2005) oli inglise kirjanik

Nii kurb ja kole päev. Kohutav on süütu lapse surm. Eriti õudne on teadmine lapse kannatustest enne surma. Seda olendit, kes niimoodi väikesele inimesele teeb, ei saa nimetada muud moodi kui elajas, inimkonna häbiplekk. Ma ei tea kas jumal on olemas või ei või on ta meid mahajätnud, kui sellised õudused sünnivad iga päev siin sinisel planeedil. Lihtsalt sõnad, aga ikkagi : armsad Varvara vanemad, ma ei tea ,mida öelda: sõnad tunduvad nii mõttetud. Ometi tahaks midagi öelda..., mis lohutaks, annaks jõudu edasi elada, aga nii raske ja rõhuv... Minu siiras ja sügav kaastunne.pühapäev, 4. märts 2012

Tark armastab õppida, aga loll õpetada." (Anton Tšehhov)

Leidsingi hea aforismi õpetajate praeguse positsiooni kohta ühiskonnas.See on nagu Vanas Kreekas: galeeriorja elu. See karikatuur on ka väga sobiv kirjeldamaks õpetajate praegust olukorda.

 Sündmus, millest kirjutan seekord,  on õpetajate streik järgmisel nädalal.
Meie kooli a/ü koosolekul otsustati teha toetusstreik, mitte päriselt streikida. Miks? Sest enamiku arvates on see nn "õpetajate streik" vaid meelsusavaldus, mitte päris tööseisak. Kohe selgitan, miks ma nii arvan ja paljud minu kolleegid ka.
Streigi eesmärk on põhjustada ühiskonnale ebamugavusi: nii materiaalseid kui moraalseid. Siis on ühiskond sunnitud survestama poliitikute otsuseid. Kas õpetajate streik seda teeb? Minu arvates mitte. Ebamugavus oleks ühiskonnale põhjustatud siis, kui kõigi koolide uksed oleksid suletud mitu nädalat. Õpetajad ei tööta. Õpilased aga peaksid omandama selle õppekava osa, mil on tööseisak, iseseisvalt. Mõned õpilased on selleks ise võimelised, enamusele aga peaks lapsevanemad appi tulema või kui nad ise ei viitsi või ei oska, võtaksid koduõpetaja. Streigi lõppedes aga toimuks koolis kontroll õpitu kohta. Praegusel juhul jääb kool ära kolmel päeval( teismelised vaid plaksutavad käsi) ja vaene õpetaja peab hiljem selle õppimata jäänud osa ikkagi õpilastele selgeks tegema, sest uut osa enne ju ei saa edasi võtta, kui lünk on sees.Niisiis peab õpetaja tegema lisatööd ilma töötasuta, sest streigi ajal ju tasu  ei maksta ja hilisema järelõpetuse eest ka mitte. Materiaalset kahju saab ainult õpetaja ja riik võidab 3 päeva töötasu. Niisiis ei täida streik oma eesmärki.
 Ma ei saa aru, miks see streik korraldati praegu, kui eelarvet enam ei muudeta ja uut veel ei koostata?
Minu arvates oleks olnud effektiivne korraldada streik küpsuseksamite ajal. Siis oleks see olnud küll ühiskonnale väga ebamugav. Ja see pidev kisa, et õpetajad  mõelge ikka lastele ka.... Huvitav, miks AINULT õpetajad peavad lastele mõtlema ja miks ei ole see poliitikutele kohustuslik?
Niisiis otsustasime meie korraldada solidaarsusest kolleegidega toetusstreigi, sest  meie arvates sellisel kujul korraldatud streik ei täida oma eesmärki.
Arvan, et kui raha tahetaks leida, siis see leitaks, nii nagu leiti Kreekale 300 milj. Asi see õpetajatele 30 või 60 milj leida? Pealegi  võeti meie palka masu alates 8% vähemaks( öeldi, et kannatame kõik?) ja hiljem lubati see tagasi anda. Viis aastat pole midagi toimunud. Lubatud aga on . Kogu aeg.
Mind ärritab hr Aaviksoo vingumine, et gümnaasiume on ülearu. Aga palun, hr minister, miks on teie töö, koolivõrgu korrastamine, tegemata? Õpetajad pole süüdi, et ametnikud  ja poliitikud oma tööd korrektselt ei tee.
Olen lugenud ka arvamusi, et mis need õpetajad vinguvad, neil ju 2 kuud puhkust ja igal koolivaheajal vabadus. See on nüüd küll kiusujutt, sest kui on vaheaeg, siis õpetaja töötab: käib koosolekutel, koolitustel ja täiendab end kodus või raamatukogus, teeb uusi õppevahendeid, tööplaane jms. Pikem puhkus suvel on vajalik, sest pedagoogi töö on vaimselt väga pingeline(loe närvesööv) ja sellest taastumine võtabki rohkem aega. Ja suvel on see puhkus seetõttu, et õpilastel on ka puhkus suvel. Noori õpetajaid meelitab praegu tööle veel ainult pikk suvepuhkus. Sest palk on ju väga nigel. Pealegi on  paljudel teistel ametikohtadel soodustusi: ametiauto, telefoni kasutamine, vormiriietus, lisapuhkused, tasuta spa piletid jne.Õpetajale ei anna keegi mitte mingeid soodustusi. Oma palgast tuleb tasuda vanematele helistamine, osaliselt ka vajaminevad kantseleitarbed ja vahel ka õpilaste lisa ergutused kinni maksta.
Ja veel,  nagu tavaks on öelda, et õpetajat tunneb kõige kulunuma mantli järgi, sest meile ju ei maksta esindustasu, mille abil end viisakalt riietada. Olen ajalooõpetaja ja räägin lastele kuulsatest vanadest tsivilisatsiooni-hällidest nagu Egiptus, Kreeka, Rooma, asteekide ja maajade riik jne. Minu küsimusele, kas õpilased on külastanud neid paiku, tõuseb klassis alati mitu kätt. Mina aga pole saanud neid kohti külastada oma viletsa palga tõttu. Seega, mis sellisest kuulata, kes ainult räägib ja ise pole kusagil käinudki?!Õpetaja peaks aga olema võrdne ja huvitav vestlusparner ju??!!!Raamatuid saan osta vaid tänu oma abikaasale, kes õnneks minust mitu korda rohkem teenib. Ma ei kujuta ette, kuidas saavad hakkama üksikemadest pedagoogid. Nälga vist siiski veel praegu ei sure, aga: mis elu see on?
Minu meelest peaks õpetajatele makstav töötasu olema rohkem differentseeritud. Näiteks humanitaarala õpetajaile peaks makstama lisatasu mahukate kontrolltööde, arutluste, kirjandite, esseede lugemise eest ja klassijuhatajaile arenguvestluste eest. Mõnel pool seda ka tehakse. Aga vähestes koolides. Ekskursioonid, teatriskäigud, viktoriinide ja võistluste korraldamine, koolipeod jms kooliväline tegevus peaks ka lisatasu tooma. Õpilaste hea esinemine olümpiaadidel ja konkursidel peaks kajastuma õpetajate palganumbris jnejne.... Ühesõnaga hr minister tehke oma tööd ja differentseerige õpetajate töötasusid ning ärge virisege.
Ja "last put not least": õpetaja on tippspetsialist: ta on kõrgesti haritud(magister) ja täiendab end pidevalt, seega peaks tema töötasu olema ikka kõrgem kui lihttöölistel.Ta peaks saama ikka väärikat pensioni, praegu see nii pole, sest õpetaja töötasu ei anna neile isegi tervet pensioniaastat.
Küsite, et miks sa töötad õpetajana? Tegelikult leiaksin tõesti ka teise töö, aga mulle kohutavalt meeldivad noored inimesed ja huvitav töö nendega, nad hoiavad mind noorena ja mõtted erksana ning seepärast ma vist olengi olnud õpetaja juba üle 25 aasta. Ja siiani on minu abikaasa olnud minu sponsor ja lubanud mul teha tööd, mida naudin. Aga ma ei saa aru, miks ei võiks ma olla iseseisev materiaalses mõttes ?
Kohe kergem hakkas, kui sain hingelt kõik ära rääkida.